teelt & techniek

 • Onze rozen worden dagelijks geknipt. Dit doen we om de kwaliteit zo constant mogelijk te houden. Het knippen is handwerk. Onze medewerkers lopen langs alle rozen om de bloemen die rijp genoeg zijn te selecteren. Na het knippen worden de rozen zo snel mogelijk op water met voorbehandelingsmiddel gezet om de houdbaarheid te bevorderen.

  Work

 • Dezelfde dag nog worden de rozen verwerkt. Dit houdt in dat ze individueel beoordeeld worden op de kwaliteit en daarna door de bosmachine gesorteerd worden op lengte, rijpheid en steeldikte om een uniforme bos te kunnen leveren. De bosmachine maakt er een mooie bos van en de sealmachine zorgt ervoor dat de bos verpakt wordt. Daarna worden de rozen op water met voorbehandelingsmiddel gezet en klaargemaakt voor de veiling. Hier staan ze de volgende dag voor de klok.

  Work

 • Onze rozen worden al sinds lange tijd niet meer in de grond geteeld. Door de rozen op steenwol te telen is het wortelmilieu veel beter te controleren en zijn we in staat om veel milieuvriendelijker te werken. Door de steenwol wordt teveel gegeven water opgevangen. Dit wordt schoon gemaakt met UV-licht en filtratie en bijgevuld met vers regenwater en voeding en weer teruggegeven aan de planten. Door deze methode zijn we in staat veel minder water en voeding te gebruiken dan voorheen.

 • Een aantal belangrijke werkzaamheden in de kas zijn pluizen en inbuigen. Pluizen is het weghalen van zijtakjes op de roos. We willen een mooie stevige rechte roos en daar horen geen zijtakjes aan. Inbuigen is het wegbuigen van de kwalitatief mindere takken. Door deze plat te leggen heeft de plant een beter evenwicht tussen wortel en blad. Deze takken blijven meewerken aan de productie van goede rozen.

 • De rozen die wij telen hebben geen hoge behoefte aan warmte en licht. Deze keuze hebben we bewust gemaakt om het gebruik van energie zo laag mogelijk te houden. Op elke kwekerij hebben we een gasgestookte generator (wkk). Deze wkk zorgt voor de elektriciteit die we nodig hebben om de assimilatielampen te laten branden. Tevens zorgt dit voor de verwarming van de kassen. Met een rendement van 95 procent is dit een van de meest efficiënte manieren om energie op te wekken. De warmte die we daarnaast nodig hebben om de kassen op temperatuur te houden, produceren we met een verwarmingsketel. Van deze ketel gebruiken we ook de CO₂ om de rozen beter te laten groeien. Warmte die we over hebben, slaan we op in een warmtebuffer. Deze warmte kan op een later moment worden gebruikt. Warmte laten we dus niet verloren gaan! We proberen zo efficiënt mogelijk om te gaan met onze bronnen.

 • De temperatuur in de kas kunnen we sturen doormiddel van verwarmen en ventileren. Hierdoor kunnen we zowel ’s zomers als ’s winters de groeisnelheid van de rozen aanpassen aan de hoeveelheid licht die aanwezig is. Dit doen we om een zo constant mogelijke kwaliteit te realiseren. Een andere mogelijkheid om de temperatuur te verlagen in onze kassen is het gebruik van daksproeiers. Door tijdens warme momenten water op het dak te sproeien kunnen we de ventilatie van de kassen beperken en zo de CO₂ in de kas houden, zodat dit beschikbaar blijft voor de rozen. Ook blijft zo de luchtvochtigheid op peil. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze rozen. Wanneer de zon in de zomer te scherp wordt en de buitentemperatuur te hoog is kunnen we de schermdoeken sluiten. Hierdoor beschermen we onze rozen tegen extreme opwarming en kwaliteitsverlies. De schermen kunnen we in de winter ook gebruiken om warmte en het licht van de belichtingsinstallatie binnen te houden.

 • De basis van onze gewasbescherming is biologie. Door inzet van roofmijten, kevertjes en sluipwespen kunnen we de aantasting van schadelijke insecten zo laag mogelijk houden. Gebruik van chemische middelen is alleen nodig wanneer ziekten en plagen uit de hand lopen en het voor de beestjes te moeilijk wordt om de strijd te winnen. Met moderne technieken en zo veel mogelijk plaatselijke behandeling kunnen we het gebruik van chemische middelen zo veel mogelijk beperken.